Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kinderopvang en TSO

Opvang voor en na school

Van opvang voor en na schooltijd wordt vrijwel geen gebruik gemaakt.
Mocht het nodig zijn, dan maken we afspraken met kinderopvang Zus en Zo en/of Vivikids.

 
Overblijven (TSO – Tussen Schoolse Opvang)

Kinderen die tussen de middag niet thuis kunnen lunchen omdat er niemand thuis is of de afstand tussen school en huis te groot is, kunnen op school overblijven. Het overblijven wordt verzorgd door overblijfouders. 
In de "corona tijd"  wordt een continurooster gehanteerd.