Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Vliegen vanuit vertrouwen

Onze school is een leefgemeenschap waar kinderen zich competent voelen, waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben. Vanaf het begin van hun ontwikkeling geven we hen vertrouwen op verschillende gebieden:

 • Vertrouwen in zichzelf
 • Vertrouwen in de ander
 • Vertrouwen in het eigen kunnen
 • Vertrouwen op eigen keuzes
 • Vertrouwen in de toekomst

Brede ontwikkeling

Het gaat om meer dan alleen het leren van de vakken op school. We richten ons op een brede ontwikkeling:

 • De emotionele ontwikkeling
 • Het verwerven van sociale vaardigheden
 • De cognitieve ontwikkeling
 • De zintuiglijke ontwikkeling
 • Het ontwikkelen van de creativiteit
 • Het verwerven van de noodzakelijke kennis
 • Het verwerven van culturele vaardigheden
 • Het ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden
 • Het leren omgaan met informatica, communicatie en techniek

Naam van de school

Een ingrijpende verbouwing in 2009 was een goed moment om een nieuwe naam te kiezen. Leerlingen hebben de nieuwe schoolnaam De Zwaluw bedacht. De Zwaluw staat symbool voor reizen en groei, voor de wens om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met een open wereld- en mensbeeld. Als ze uitvliegen, zullen ze een leven lang blijven leren en ontdekken. Ze mogen nu en in de toekomst ‘vliegen vanuit vertrouwen’.