Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Als u voor het eerst op onze basisschool komt om kennis te maken, wordt er een afspraak gemaakt om een intakegesprek te houden. Ook krijgt u dan de inschrijfformulieren mee, die u daarna z.s.m. op school inlevert.
Een kennismaking- en intakegesprek wordt ook vaak gecombineerd.

 Tijdens het kennismaking- en intakegesprek wordt een aantal zaken besproken:

• de zorg die een kind nodig heeft en de zorg die de school kan bieden

• de zorgstructuur, grenzen aan de zorg van de school

• de christelijke en onderwijskundige identiteit

• ouders krijgen een rondleiding

Ouders hebben de plicht om hun kind vanaf 5 jaar onderwijs te laten volgen. Uiteraard zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom. Kinderen kunnen al vanaf 21/2 jaar worden ingeschreven voor de basisschool.

De basisschool kiest er voor om kinderen die in december jarig zijn, na de kerstvakantie te laten instromen. Kinderen die in de 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, zijn na de zomervakantie welkom.

We gaan er van uit, dat 4 jarige kinderen zindelijk op school komen, tenzij er een medische reden is; als dat het geval is, verwachten we dat ouders hier (voorafgaand aan het eerste schoolbezoek) met ons in overleg gaan.