Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor verbetertrajecten en ontwikkelpunten. Nascholing van teamleden hoort daar ook bij. In gezamenlijk overleg wordt besloten welke leerkrachten welke cursussen en scholing gaan volgen, of welk scholingstraject wij als team ingaan.

Speerpunten schooljaar 2019/2020

  1. Samenwerking voorschool/basisschool implementeren
  2. De inrichting van het schoolplein gestalte geven
  3. Certificering "Sociaal Veilige School" d.m.v. uitwerking schoolveiligheidsplan
  4. Interne communicatie herijken
  5. Overstappen op BOOM toetsen (i.p.v. Cito toetsen)