Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

mr/gmr

Klankbordgroep (KBG)

De klankbordgroep denkt mee en bevordert een goede gang van zaken op school door:
  • adviseren van de directie over algemene schoolzaken]
  • het initiatief te nemen door onderwerpen aan de aan de orde te stellen

Onze medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad bespreken twee ouders en twee personeelsleden het schoolbeleid. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht bij beleidszaken op schoolniveau. Meer informatie en de namen van de leden van de MR staan in de jaarlijkse activiteitenkalender.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meer scholen van Viviani van belang zijn, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl.