Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen en lekker met leren bezig kunnen zijn. Ze kunnen zich breed ontwikkelen.

Contact met ouders over resultaten

We nodigen ouders regelmatig uit om het werk van hun kinderen te bekijken tijdens inloopuurtjes die we twee keer per jaar organiseren. Kinderen mogen hun (school)werk dan laten zien. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor zowel het kind als de school.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar zijn er individuele tien-minutengesprekken. Deze gaan over de resultaten op de toetsen en het welbevinden van het kind. Ouders kunnen dan ook aangeven hoe zij vinden dat het met hun kind gaat. Twee keer komen alle ouders, begin schooljaar en na de citotoetsen. Het laatste tien-minutengesprek is op verzoek van de ouder(s) of op uitnodiging van leerkracht. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind, wanneer ze behoefte hebben aan een gesprek.

Resultaten

De resultaten van ons onderwijs, de uitstroomgegevens en de context van de resultaten staan op de website  (klik op het plaatje):