Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

De Zwaluw biedt een passend aanbod aan alle kinderen. Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. We werken met methodes en houden vanzelfsprekend rekening met de actualiteit. In ons schoolplan gaan we dieper in op de inhoudelijke kant van het basisonderwijs.

StAP-school: gepersonaliseerd onderwijs

Om te kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen, hebben we ons ontwikkeld tot StAP-school: Stimulering Adaptief Proces. Zittenblijven past daar niet meer in. We geven leerlingen die niet goed mee kunnen komen een eigen programma waarbij we rekening houden met de specifieke behoeften. Dat kan betekenen dat een leerling een groep ‘over doet’, maar ook dat de leerling verder gaat naar de volgende groep. In beide gevallen krijgt de leerling een eigen programma. We spelen hiermee in op ontwikkelingen in het onderwijs en passend onderwijs. Op school ligt ter inzage een protocol over het overgangsbeleid.

Computers en iPads

We vinden het belangrijk om inspirerend en uitdagend les te blijven geven. De leerkrachten zijn daarin een belangrijke schakel. Zij kunnen gebruik maken van het digitale schoolbord. Ook de leerlingen gaan hierin mee. We hebben een professioneel draadloos computernetwerk met een omgeving waar leerlingen overal in school op hun eigen naam digitaal kunnen werken. Verder hebben alle kinderen in de bovenbouw de beschikking over een iPad, die we gebruiken als ondersteuning van ons onderwijs.

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. Het leermateriaal stimuleert de ontwikkeling. We werken meestal in groepjes, waardoor leerlingen elkaar kunnen helpen, stimuleren en van elkaar kunnen leren.
We begeleiden kleuters in het ontdekken van de wereld. Ze mogen zich verwonderen over de schepping en hiervan genieten. We leren hen dankbaar te zijn op alles wat ons gegeven is en er zuinig mee om te gaan.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 gaat het vooral om het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de volgende leerjaren. Kinderen mogen zich ontwikkelen als totaal persoon. Ze vergroten hun kennis, maar werken ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.